taavet jansen / director/ programmer/ interdisciplinary artist/ choreographer/

presentations / workshops

19-24.10.2015 was the workshop of the interactive relationships between mediums in theatre context with multimedia designers, lighting designers and dancers in TU Viljandi Culture Academy

Workshop "Technology // Dance" from Pille Kannimäe on Vimeo.

7. veebruaril (2014) toimus Eesti Tantsunõukogu avatud ja laiendatud üldkoosolek, kus võeti fookusesse hetkeolukord ja vaadati tulevikku.
Videos on esindatud ettekanne „Generatsioonid ja väljavaated“, Henri Hütt & Taavet Jansen

Mõtteid teemal “Generatsioonid ja väljavaated” Eesti Tantsunõukogu üldkoosolekul from henri hytt on Vimeo.

Infoühiskonna konverents 2011 pealkirjaga „Õigus luua, õigus tarbida“ toimus neljapäeval, 29. septembril Tallinna Ülikooli konverentsikeskuses. Konverentsil arutleti digitaalse sisu – digitaalse muusika, filmide, mängude jne – kasutamisega seonduvate õiguste, kohustuste ja võimaluste üle muutunud tehnoloogiliste võimaluste olukorras. Konverents toimus EL struktuurifondide programmi “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” raames ning Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel ning selle korraldas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Kultuuriministeeriumi ja Justiitsministeeriumiga.
External Links
http://infoyhiskond.eesti.ee/

presentation by Taavet ja Kristjan Jansen

Taavet ja Kristjan Jansen from Infoühiskonna konverents 2011 on Vimeo.

interview in ITV in 2012

Taavet Jansen ITW from Olivier Heinry on Vimeo.